Ο πληθυντικός αριθμός

Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για τον πληθυντικό αριθμό

Τα περισσότερα ουσιαστικά εμφανίζονται σε δύο αριθμούς:

Στον

  • Ενικό  Singular ( Einzahl ) 

που χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε το ουσιαστικό μία φορά, δηλαδή

όταν μιλάμε για ένα

ein Haus.

 

και στον

 

  • Πληθυντικό Plural ( Mehrzahl ) 

όταν μιλάμε για πολλά

viele Häuser.

 

Για τον σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού δεν υπάρχει γενικός κανόνας. Στα περισσότερα ουσιαστικά όμως ο πληθυντικός σχηματίζεται με την προσθήκη της κατάληξης " (e)n " ή " ". Ένω σε κάποια προστίθεται στο φωνήεν   Umlaut ( ä / ö / ü ).


 

Για όλα τα γένη χρησιμοποιούμε στον πληθυντικό το άρθρο " die ".

 

Γενικά ισχύει:

1. Αρσενικά και ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε   -er, -en, -el, -chen, -lein  δεν παίρνουν κατάληξη στον πληθυντικό αριθμό !

 Τα αρσενικά ουσιαστικά παίρνουν συχνά στα φωνήεντα  ao, και u  Umlaut* ( ä / ö / ü ).   .

 

das Fenster - die Fenster

der Fehler - die Fehler

der Apfel - die Äpfel

das Mädchen - die Mädchen

der Garten - die Gärten

der Vater - die Väter

das Männlein - die Männlein

das Zeichen - die Zeichen

der Vogel - die Vögel

 

2.Τα περισσότερα αρσενικά και ουδέτερα ουσιαστικά σχηματίζουν τον πληθυντικό μα την κατάληξη -e. Τα αρσενικά συνήθως παίρνουν Umlaut, ενώ τα θηλυκά πάντα.

 

der Ball - die Bälle

das Boot - die Boote

die Kuh - die Kühe

der Tag - die Tage

das Gedicht - die Gedichte

die Laus - die Läuse

der Tisch - die Tische

das Telefon - die Telefone

die Nacht - die Nächt

 

3. Όλα τα αρσενικά ουσιαστικά που σχηματίζουν τις πλάγιες πτώσεις με την προσθήκη του-n, τα περισσότερα θηλυκά ουσιαστικά, πολλές ξένες λέξεις και μεριά ουδέτερα ουσιαστικά σχηματίζουν τον πληθυντικό αριθμό με την προσθήκη της κατάληξης  -(e)n. Ο πληθυντικός σχηματίζεται σε αυτήν την κατηγορία χωρίς  Umlaut .

 

der Junge - die Jungen

das Auge - die Augen

die Frage - die Fragen

der Löwe - die Löwen

das Bett - die Betten

die Idee - die Ideen

der Student - die Studenten

das Ohr - die Ohren

die Straße - die Straßen

 

4. Τα περισσότερα ουδέτερα όπως και μερικά αρσενικά ουσιαστικά σχηματίζουν τον πληθυντικό με κατάληξη -er. Σε αυτήν την κατηγορία προστίθεται στα φωνήεντα ao oder u και Umlaut.

 

das Buch - die Bücher

das Land - die Länder

das Wort - die Wörter

das Haus - die Häuser

der Mann - die Männer

der Wald - die Wälder

das Bild - die Bilder

das Kind - die Kinder

das Licht - die Lichter

 

5. Ουσιαστικά που τελειώνουν σε  aio ή uσυντομογραφίες όπως και αγγλικές λέξεις σχηματίζουν τον πληθυντικό με την προσθήκη του  -s.

 

das Foto - die Fotos

das Kino - die Kinos

das Taxi - die Taxis

das Sofa - die Sofas

die Oma - die Omas

der Opa - die Opas

der Lkw - die Lkws

der Pkw - die Pkws

das Team - die Teams

 

6. Ουσιαστικά με κατάληξεις -nis και -in  διπλασιάζουν το τελευταίο σύμφωνο

 

das Ereignis - die Ereignisse

das Ergebnis - die Ergebnisse

die Ärztin - die Ärztinnen

die Lehrerin - die Lehrerinnen

 

Τι είναι το Umlaut

Το Umlaut είναι ένα γλωσσικό φαινόμενο κατά το οποίο ένα φωνήεν μέσα στη λέξη προφέρεται πιο πολύ σαν ένα άλλο που ακολουθεί ή σαν ημίφωνο. Στα γερμανικά γράφεται σαν δύο τελίτσες(διαλυτικά) που μπαίνουν πάνω στ,π.χ. ä, ö, ή ü.Τα φωνήεντα αυτά προφέρονται πιο κλειστά ä (μεταξύ έ και ά), ö (μεταξύ ό και έ) , ü (μεταξύ ού και ί).

 

Ο πληθυντικός των ξένων λέξεων

Οι ξένες λέξεις διατηρούν σε μερικές περιπτώσεις την αρχική τους κατάληξη, ενώ σε άλλες παίρνουν την γερμανική κατάληξη -en. Κάποιες ιδιαίτερες ξένες λέξεις σχηματίζουν τον πληθυντικό ως εξής:

 

·         Κατάληξη πληθυντικού σε -en

das Album - die Alben

der Atlas - die Atlanten

das Datum - die Daten

die Firma - die Firmen

der Globus - die Globen

das Konto - die Konten

das Museum - die Museen

das Risiko - die Risiken

das Thema - die Themen

 

·         Ξενόφωνη κατάληξη

der Index - die Indizes

das Komma - die Kommata

das Lexikon - die Lexika

das Praktikum - die Praktika

das Solo - die Soli

das Visum - die Visa

  

Ουσιαστικά που συναντώνται μόνο σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό

Κάποια ουσιαστικά έχουν μόνο ενικό ή πληθυντικό αριθμό. Τα κυριότερα από αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

 

nur Singular

nur Plural

das Alter

der Ärger

die Alimente

die Einkünfte

der Frieden

das Geld

die Eltern

die Ferien

die Geduld

das Glück

die Gebrüder

die Geschwister

die Hitze

die Kälte

die Kosten

die Lebensmittel

der Lärm

die Zeit

die Leute

die Personalien


 

·         Ich habe kein Geld. Bernd hat keine Zeit. Der Lehrer hat viel Geduld. ...

·         Meine Eltern sind nicht da. Die Ferien sind schön. Die Lebensmittel sind teuer. ...

 

 

Ο πληθυντικός στη δοτική πτώση

Στον πληθυντικό σε δοτική πτώση προσθέτουμε ένα -n.

·         Mit den Jahren hat sich Rolf stark verändert.

·         Die Eltern haben ihren Kindern zu Weihnachten Fahrräder geschenkt.

·         Wie geht es deinen Freunden?

·         Seit Monaten hat es hier nicht mehr geregnet.

·         Das Essen hat unseren Gästen sehr gut geschmeckt.


Εξαιρέσεις: Das Plural-n entfällt, 
 

·         Όταν ο πληθυντικός σχηματίζεται με -s

o    Mit diesen Fotos ist er weltberühmt geworden.

o    Bei den Omas ist es manchmal am schönsten.

 

·         Όταν η κατάληξη του πληθυντικού είναι ήδη -n .

o    Jochen hat gestern nur mit einem hübschen Mädchen getanzt.

o    Auf den Straßen ist man sich heute nicht mehr sicher.